Kinh tế

Cơ hội gặp gỡ, kết nối đối tác của doanh nghiệp du lịch

Dự kiến có trên 2.000 doanh nghiệp và trên 30.000 lượt khách Việt Nam và quốc tế đến tham gia các hoạt động tại hội chợ.