Kinh tế

Co.opmart, Co.opxtra khuyến mãi đậm 2.100 sản phẩm thân thiện môi trường

Từ ngày 13/6 – 03/7, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) triển khai chương trình "Gia đình Việt đại sứ xanh " tại hệ thống 800 điểm bán trên toàn quốc bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket.