Xe & Công nghệ

Tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất bằng kính viễn vọng lớn nhất thế giới

Các nhà thiên văn học đang tìm kiếm các tín hiệu vô tuyến có thể là dấu hiệu của sự sống ngoài Trái đất vừa được tiếp cận bởi kính viễn vọng MeerKAT của Nam Phi, một trong những kính viễn vọng lớn nhất thế giới.