Văn hóa - Giải trí

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết lần đầu chia sẻ sau 10 năm ly hôn Phan Việt Minh

Sau hơn 10 năm, Đổng Khiết thừa nhận rằng cô đã đánh mất mọi thứ.