Thời sự

"Đi sứ" thời hội nhập: Những chuyện chưa bao giờ kể

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, cuốn sách Chuyện “Đi sứ" thời hội nhập là động lực “truyền lửa" để nhiều người có thêm tình yêu với đất nước, với ngành ngoại giao.