Thời sự

Mở lại đường bay tới Trung Quốc sau gần 3 năm gián đoạn

Với việc nối lại đường bay thường lệ tới Trung Quốc, Vietnam Airlines đã khôi phục hầu hết điểm đến quốc tế trong mạng bay.