Xã hội

Hải Phòng: Thành lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho doanh nghiệp

Nhiệm vụ của tổ công tác là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn Tp.Hải Phòng.