Xã hội

Triển khai các giải pháp hỗ trợ công nhân bị giãn việc, mất việc

Trước tình trạng công nhân mất việc, giảm giờ làm, các địa phương và cơ quan chức năng đang triển khai ngay các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, người lao động.