Bộ Tài chính: Các công ty liên quan Vạn Thịnh Phát đã từng huy động hơn 138.000 tỷ đồng trái phiếu, 60% lượng đáo hạn trong 2024 đang nằm trong tay hơn 16.000 nhà đầu tư cá nhân

Trong năm 2024 sẽ có 3 lô trái phiếu của 3 công ty liên quan Vạn Thịnh Phát sẽ đáo hạn với tổng giá trị 20.100 tỷ đồng.

Bộ Tài chính: Các công ty liên quan Vạn Thịnh Phát đã từng huy động hơn 138.000 tỷ đồng trái phiếu, 60% lượng đáo hạn trong 2024 đang nằm trong tay hơn 16.000 nhà đầu tư cá nhân- Ảnh 1.

Mới đây, Bộ Tài chính đã đưa ra báo cáo về thị trường trái phiếu riêng lẻ năm 2023 và 2024. Theo đó, Bộ Tài chính cho biết đã có 24 doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát từng phát hành trái phiếu với tổng giá trị 138.200 tỷ đồng (khoảng 5,5 tỷ USD) để huy động vốn. 

Tính đến cuối năm 2023, các doanh nghiệp này đã thanh toán số nợ gốc là hơn 85.700 tỷ đồng. Như vậy, dư nợ trái phiếu còn lại của nhóm này ở mức gần 52.200 tỷ đồng. Trong đó, CTP Đầu tư An Đông là doanh nghiệp có dư nợ lớn nhất với gần 25.000 tỷ đồng. 

Bộ Tài chính: Các công ty liên quan Vạn Thịnh Phát đã từng huy động hơn 138.000 tỷ đồng trái phiếu, 60% lượng đáo hạn trong 2024 đang nằm trong tay hơn 16.000 nhà đầu tư cá nhân- Ảnh 2.

Cũng theo báo cáo của Bộ tài chính, các doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát đã chậm trả hơn 17.200 tỷ đồng nợ gốc và lãi trái phiếu. Trong đó, An Đông là công ty có dư nợ lớn nhất và cũng chậm trả nhiều trái phiếu nhất với tổng số tiền hơn 16.400 tỷ đồng. 

Bộ Tài chính: Các công ty liên quan Vạn Thịnh Phát đã từng huy động hơn 138.000 tỷ đồng trái phiếu, 60% lượng đáo hạn trong 2024 đang nằm trong tay hơn 16.000 nhà đầu tư cá nhân- Ảnh 3.

Báo cáo cũng cho thấy, trong năm 2024 sẽ có 3 lô trái phiếu của 3 công ty liên quan Vạn Thịnh Phát sẽ đáo hạn với tổng giá trị 20.100 tỷ đồng. Trong đó có hơn 16.000 nhà đầu tư cá nhân đang nắm giữ 57,7%. Đa phần các doanh nghiệp này chưa thể thực hiện thanh toán gốc cho các trái chủ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết đến hến năm 2023 đã có 1 doanh nghiệp thanh toán 3.500 tỷ đồng nợ gốc. 

Bộ Công an cũng đã thông báo tìm người bị hại liên quan tới mã trái phiếu ADC-2019.01 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông. Mã trái phiếu này sẽ đáo hạn trong năm nay nhưng việc thanh toán phụ thuộc vào tiến độ điều tra mở rộng vụ án và khả năng thu hồi tài sản của các doanh nghiệp bị khởi tố trong vụ án. 

Bộ Tài chính cũng đánh giá, sau vụ việc Ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị mất niềm tin và thanh khoản. Nhiều nhà đầu tư bán tháo trái phiếu hoặc yêu cầu doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn. 

Ngoài ra, trong năm 2023, 5 doanh nghiệp kiểm toán báo cáo tài chính cho các đơn vị liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã được kiểm tra, gồm: Hãng kiểm toán và định giá ATC, Công ty TNHH Kế toán và kiểm toán Phương Nam, Kiểm toán CPA, Kiểm toán I.T.O và Hoàng Gia Việt Nam.

Theo Bộ Tài chính, cơ quan này đã đình chỉ hành nghề kiểm toán từ 12-36 tháng và nhắc nhở các kiểm toán viên có chất lượng không đạt yêu cầu theo quy định của chuẩn mực nghề nghiệp. Doanh nghiệp có kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán không đạt yêu cầu cũng bị đình chỉ từ 3-6 tháng; hoặc không chấp thuận cho cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho các đơn vị có lợi ích công chúng, gồm phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong năm 2023-2024.