Cầm hơn 40.000 tỷ tiền tươi, mỗi ngày 'mở mắt' là có 4 tỷ đồng tiền lãi nhưng lợi nhuận quý 1/2024 của Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vẫn giảm 30%

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đạt 74.968 tỷ đồng, giảm 11.500 tỷ so với số đầu năm.

Cầm hơn 40.000 tỷ tiền tươi, mỗi ngày 'mở mắt' là có 4 tỷ đồng tiền lãi nhưng lợi nhuận quý 1/2024 của Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vẫn giảm 30%- Ảnh 1.

CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố BCTC quý 1/2024 với doanh thu 30.689 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, công ty lãi gộp 1.255 tỷ đồng trong quý đầu năm, giảm 39%. 

Doanh thu hoạt động tài chính của Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt 520 tỷ đồng, giảm gần 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khoản lãi chênh lệch tỷ giá giảm mạnh là nguyên nhân khiến doanh thu tài chính của công ty giảm. Chi phí lãi vay giảm gần 60% còn 256 tỷ đồng do chi phí lãi vay và khoản lỗ chênh lệch tỷ giá giảm. Tuy nhiên, trong kỳ công ty vẫn lỗ ròng hơn 30 tỷ đồng do tỷ giá. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp của Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng trong khi chi phí bán hàng giảm. Kết quả, công ty lãi trước thuế cổ đông công ty mẹ 1.143 tỷ đồng, giảm gần 30% so với năm trước. EPS giảm từ 525 đồng về còn 369 đồng. 

Cầm hơn 40.000 tỷ tiền tươi, mỗi ngày 'mở mắt' là có 4 tỷ đồng tiền lãi nhưng lợi nhuận quý 1/2024 của Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vẫn giảm 30%- Ảnh 2.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt 74.968 tỷ đồng, giảm 11.500 tỷ so với số đầu năm. Trong đó, công ty nắm 40.336 tỷ tiền mặt và tiền gửi, chiếm hơn một nửa tài sản. Số tiền gửi này đã mang về cho công ty 345,7 tỷ đồng tiền lãi trong quý 1/2024, tức mỗi ngày doanh nghiệp này có khoảng 4 tỷ đồng. 

Các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp này giảm 46,1% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm 47,1%. Vốn chủ sở hữu đạt mức 58.040 tỷ đồng, trong đó có 17.140 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng nợ vay tài chính của công ty ở mức 8.567 tỷ đồng với toàn bộ là nợ ngắn hạn.